Ventilation

Inbyggd spaltventil som kan öppnas och stängas efter behov.

Ventilationssystem

Källan till hälsa och välbefinnade
Ventilationsbeslag kan monteras i fönsterbågarna. De utgör en del i ventilationssystemet och tillför frisk luft. Hemmaaktiviteter som ex. vis matlagning, diskning och tvättning skapar vattenånga som i sin tur ökar utrymmets fuktighet. En alltför hög fuktighet kan påverka hälsan och miljön i huset negativt. Därför är det bra att kunna ventilera rummet utan att behöva öppna fönstret.

Nordline

Har du frågor om våra produkter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss