Erbjudande

Finns det ett effektivt sätt för att utestänga trafikbuller?

Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Livet i storstaden är spännande och attraktivt. Men livliga metropoler innebär också att gatorna är fyllda med bilar nästan hela dagen och ger buller som påverkar både hörsel och trivsel. Lösningen på problemet är montage av fönster med förbättrad ljudisolering som garanterar ett effektivt skydd mot buller utifrån och förvandlar hemmet till en lugn oas som vi gärna återvänder till efter en hektisk dag på jobbet.


Rw-värde en viktig parameter

Vid val av fönster är det viktigt att titta på Rw-värdet som talar om hur väl ett fönster isolerar rummet från ljud utifrån. Fönstrets ljudisoleringsförmåga beror på val av profiler och glas. Genom olika kombinationer kan man påverka Rw-värdet till önskad nivå. Noggrann montering är också en viktig faktor för ett bra resultat.

Hur kan du mäta ljudnivån i ditt område?

En normal standard medger en ljudnivå inomhus inom intervallet 3–40 dB (decibel) på dagen och 25–35 dB på natten. För att illustrera ovanstående siffror kan vi jämföra dem med olika ljud:

  • Prasslande löv – 20 dB
  • Tickande klocka – 30 dB
  • Högljutt samtal – 70 dB
  • Gräsklippare – 80 dB
  • Trafikerad gata 90 dB
  • Tryckluftshammare – 100 dB
  • Jetflygplan – 140 dB

Bullerintensiteten som upplevs inomhus beror också på avståndet från ljudkällan och om det finns eventuella hinder, t ex träd, som dämpar ljudvågorna på vägen till byggnaden. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan vi fastställa ett Rw-värde för fönster som garanterar att det blir lugnt och tyst i bostaden.

Vi har lösningar som ljudisolerar

Oknoplast erbjuder ljudisolerande fönster med Rw-värden på 36, 39, 40 och till och med 50 dB. Ljudisolerande glaspaket ger komfort för boende i byggnader i anslutning till trafikerade leder. Den höga akustiska isoleringen uppnås med asymmetrisk uppbyggnad av glaspaketet och användning av laminerat glas med akustisk folie. Paketet dämpar effektivt låga frekvenser som skapas av hög trafikintensitet samt höga frekvenser som alstras av lågt flygande jetplan. Ljudet som hörs inomhus ger intryck av att bullerkällan ligger mycket längre bort än i verkligheten.

Kontakta oss

Windo System AB

Upplagsvägen 10b
11 743 Stockholm, Sverige

Tel: +46 (0)704 38 75 23
Box 18, 14621 Tullinge
e-post: info@windo.se