Erbjudande

Fönstren som en barriär mot tjuvar

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Polisens statistik visar att inbrott i enfamiljshus och lägenheter som ligger på bottenvåningen eller första våningen oftast sker genom fönster och balkongdörrar. Det går att skydda sig mot den risken genom att välja inbrottssäkra fönster och balkongdörrar som är tillverkade enligt stränga normer. Att forcera sådana fönster är förenat med stora ansträngningar, ofta rent av omöjligt.


Säkerhetsfönster

Det är lättare att förebygga inbrott genom fönster när man känner till de vanligaste inbrottssätten. De är huvudsakligen intrång genom öppet eller halvöppet fönster, genom att bryta upp fönster, flytta fönsterbeslag eller krossa rutan. Moderna säkerhetsfönster klarar av tjuvarnas metoder. Vid val av säkerhetsfönster måste man se till att välja lämpliga tekniska lösningar till dem, som låsbara handtag, speciella beslag och glas, för att fönstren ska uppfylla sin skyddande funktion.

Låsbara handtag

Säkerhetshandtag Protect Plus OKNOPLAST är ett låsbart handtag med hög hållfasthet, placerat i ett beslag som skyddar mot borrangrepp. En sådan uppsättning skyddar mot inbrottstjuvarnas vanligaste knep:

  • vridning av handtaget till lutningsläge med hjälp av ett snöre
  • flyttning av beslaget med hjälp av en stång eller skruvmejsel
  • borrangrepp mot skruvar som håller fast handtaget

Det låsbara handtaget har också en annan viktig funktion. Förutom att effektivt skydda hemmet mot inbrottstjuvar minskar det risken för att ett barn själv öppnar fönstret.

Beslag

Fönstren Protect Plus använder det innovativa beslaget Multi-Matic som en del av inbrottsskyddet. Beslagen är utrustade med inbrottsspärrar (Safety Plus) som är fastskruvade till stålarmeringen, och de specialutvecklade tapparna i.S (inntelligente Sicherheit, intelligent skydd) som genom att haka upp i sina fästen försvårar uppbrytningsförsök. Hos Protect Plus finns tapparna på fönstrets hela omkrets, på noga utvalda och undersökta platser, för att effektivt skydda mot inbrott.
Om huset löper särskilt stor risk för inbrott bör man använda ett ökat skydd och utrusta fönstren med extra inbrottsspärrar enligt den europeiska standarden, som delar in fönster i olika motståndsklasser, RC:


Motståndsklass RC1

  • Skydd mot inbrott genom sparkar, knuffar och lyft
  • Ytterligare skydd i varje hörn av fönstret
  • Låsbart handtag eller handtag med spärr


Motståndsklass RC2

  • Förhöjt skydd mot inbrott av typen sparkar, knuffar, lyft samt verktyg som skruvmejsel, tång och kofot
  • Ytterligare skydd i varje hörn av fönstret
  • Lämplig fördelning av inbrottsspärrar
  • Låsbart handtag och glasruta P4 utfört av laminerat glas som består av två glas och fyra lager säkerhetsfolie, skyddad mot knuffar

Glas

Specialglas är en nödvändig del av ett säkerhetsfönster. I fönstret Protect Plus används laminerat glas sammanfogat med fyra lager av skyddsfolie PVB. Ju fler lager av glas och folie, desto mer motståndskraftigt är glaset. Det som används i fönster Protect Plus kan motstå flera slag med en fyra kilos stålkula. Kom ihåg att även om glaset spricker splittras inte bitarna eftersom de ”hålls kvar” av laminatet. Dessa fönster är inte bara en effektiv barriär mot inbrottstjuvar, de är också mycket lämpliga för barnrum där barnsäkerheten är extra viktig.

Brytkontakter

Fönstren går att utrusta med beslagen Maco Tronic som möjliggör kommunikation mellan fönster och larm. Om ett fönster öppnas informeras larmsystemet om detta så att man kan välja en lämplig åtgärd.

Professionellt montage

Användning av säkerhetsfönster höjer effektivt säkerheten i hemmet. Men värt att påpeka är att själva framställningen inte gör ett fönster inbrottssäkert. För att uppfylla sin skyddsfunktion måste fönstret vara korrekt monterat enligt strikta montageanvisningar och procedurer, vilket bekräftas med relevant certifikat. Bara ett fönster som är professionellt monterat kan kallas för säkerhetsfönster.

    Skydd mot inbrott genom sparkar, knuffar och lyft

    Ytterligare skydd i varje hörn av fönstret

    Låsbart handtag eller handtag med spärr

Kontakta oss

Windo System AB

Upplagsvägen 10b
11 743 Stockholm, Sverige

Tel: +46 (0)704 38 75 23
Box 18, 14621 Tullinge
e-post: info@windo.se