Erbjudande

Finns det ett effektivt sätt för att bekämpa trafikbuller?

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Livet i storstaden är spännande och attraktivt. Men livliga metropoler innebär också att gatorna är fyllda med bilar under nästan hela dagen och därmed buller som blir allt mer betungande för vår hörsel. Lösningen på problemet är montage av fönster med förbättrad ljudisolering som garanterar ett effektivt skydd mot buller utifrån och förvandlar vårt hem till en lugn oas som vi gärna återvänder till efter en hektisk dag på jobbet.


Rw-värde en viktig parameter

Vid val av fönster, uppmärksamma Rw-värdet som talar om hur väl ett fönster isolerar rummet från ljudet som kommer utifrån. Fönstrets ljudisoleringsförmåga beror på val av profiler och glas. Olika kombinationer påverkar Rw värdet i önskad riktning. Noggrann montering är också en mycket viktigt faktor för ett bra resultat.

Hur kan man mäta ljudnivån i sitt område?

Normal standard medger en ljudnivå inomhus inom intervallet 30 - 40 [dB] på dagen och 25 - 35 [dB] på natten. För att illustrera ovanstående siffror som anges i dB, kan vi jämföra dessa med olika ljud som vi uppfattar:

  • Prasslande löv – 20 dB
  • Tickande klocka – 30 dB
  • Högljutt samtal – 70 dB
  • Gräsklippare – 80 dB
  • Trafikerad gata 90 dB
  • Pneumatisk hammare – 100 dB
  • Jetflygplan – 140 dB

Bullerintensiteten som upplevs inomhus beror också på avståndet från ljudkällan och förekomsten av eventuella hinder (t.ex. träd), som dämpar ljudvågor på vägen till byggnaden. Med beaktande av dessa storheter kan vi fastställa ett Rw-värdet för fönster som garanterar att det blir lugnt och tyst i bostaden.

Vi har lösningar

OKNOPLAST erbjuder ljudisolerande fönster som har Rw-värde på 36, 39, 40 och till och med 50 dB. Ljudisolerande glaspaket ger komfort för boende i byggnader som ligger i anslutning till trafikerade leder. Den höga akustiska isoleringen uppnås med asymmetrisk uppbyggnad av glaspaketet och användningen av laminerat glas med akustisk folie. Paketet dämpar effektivt låga frekvenser som är förknippade med hög trafikintensitet samt höga frekvenser som alstras av lågt flygande jetplan. Ljudet som hörs inomhus ger intryck av att bullerkällan ligger mycket längre bort än i verkligheten.

Kontakta oss

Windo System AB

Upplagsvägen 10b
11 743 Stockholm, Sverige

Tel: +46 (0)8 12 444 555
Box 18, 14621 Tullinge
e-post: info@windo.se

 

Windo System AS

Sandliveien 2
2818 Gjøvik, Norge

tel: +47 94796120
e-post: k.heidenberg@windosystem.no